Zpracovatelé osobních údajů

Platné od 25.5.2018

Osobní údaje mohou být pro zajištění některých činností zpracovávány také Zpracovateli osobních údajů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. INVE-Beauty.cz využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů. 

AXIMA SMS SERVICES s.r.o.

SMS služba

Google

Zbožový vyhledávač a srovnávač

Heureka Group, a.s.

Zbožový vyhledávač a srovnávač, dotazníky spokojenosti e-mailem

JLnet s.r.o.

Zpracování účetnictví

Seznam.cz, a.s., Zboží.cz

Zbožový vyhledávač a srovnávač, dotazníky spokojenosti e-mailem

Shoptet s.r.o.

Správce serveru/poskytovatel e-shopu

THINline s.r.o.

Poskytovatel e-mailových služeb

Meta (dříve Facebook)

Sociální síť, cílená marketingová komunikace u osob, které udělily GDPR souhlas s marketingovým sdělením

SmartSelling, a.s.

Poskytovatel e-mailových služeb

Zásilkovna, s.r.o.

Balíkové služby, doručování zásilek

PPL s.r.o.

Balíkové služby, doručování zásilek

Česká pošta, s.p.

Balíkové služby, doručování zásilek

GLS Czech Republic s.r.o.

Balíkové služby, doručování zásilek