Odstoupení od smlouvy

Poučení spotřebitele o právu na odstoupení od smlouvy 

  1. Právo odstoupit od smlouvy

1.1 Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

1.2 Máte právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne následujícího po dni: 

a) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží (v případě uzavření kupní smlouvy), nebo 

b) kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete poslední dodávku zboží (v případě uzavření smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí).

1.3 Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte o svém odstoupení od této smlouvy informovat společnost INVE Medical Czech Republic, s.r.o., na adrese Pojedy 39, Žitovlice, 289 34, nebo pobočce Palackého třída 115/27, Nymburk, 288 02 či emailové adrese info@inve-beauty.cz formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních nebo e-mailem). Můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však Vaší povinností.

1.4 Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty.

  1. Důsledky odstoupení od smlouvy

2.1 Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme Vám bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše oznámení o odstoupení od smlouvy, všechny platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použijeme stejný platební prostředek, který jste použil(a) pro provedení počáteční transakce, pokud jste výslovně neurčil(a) jinak. V žádném případě Vám tím nevzniknou další náklady. Platbu vrátíme až po obdržení vráceného zboží nebo prokážete-li, že jste zboží odeslal(a) zpět, podle toho, co nastane dříve.

2.2

a) Výměnu či vrácení zboží můžete vyřídit osobně na pobočku Palackého třída 115/27, Nymburk, 288 02 nebo zaslat zboží na adresu INVE Medical Czech Republic, s.r.o., Pojedy 39, Žitovlice, 289 34, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od této smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud nám odešlete zboží zpět před uplynutím 14 dnů.

b) Zboží nezasílejte na dobírku (vyúčtování provádí dodavatel). Podle obchodních podmínek je také možné zaslat odstoupení od smlouvy na adresu provozovny či na email info@inve-beauty.cz, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a zboží odeslat prodávajícímu do čtrnácti (14) pracovních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu.

c) Při vrácení veškerého objednaného zboží, je zákazníkovi vrácena kupní cena zboží, včetně účtované ceny za dopravu. Při vrácení části objednaného zboží (tj. některé zboží z dodávky si zákazník ponechá), je vrácena kupní cena zboží, náklady na dopravu nejsou vráceny. Při odstoupení od smlouvy jsou podle zákona účtovány skutečně vynaložené náklady spojené s výměnou či vrácením zboží. Pokud požadujete vrácení peněz složenkou, je skutečně vynaloženým nákladem poplatek za složenku dle platného ceníku České pošty. V případě vracení peněz převodem, není účtován žádný poplatek. Uvádějte tedy prosím raději číslo účtu. Žádné další poplatky nejsou účtovány.

d) Zboží vracejte bez známek užívání, čisté, pokud možno v původním obalu (i s visačkami identifikujícími zboží, dokumentací a veškerým dalším příslušenstvím).

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy