Certifikát FSC

FSC je mezinárodní certifikační systém zabývající se kontrolou konkrétních lesů a zaručující, že tyto lesy jsou obhospodařovány v souladu s ekologickými, sociálními a majetkovými kritérii definovanými standardem FSC. Hlavní činností je tedy certifikace vyhovujících systémů hospodaření a následného zpracování dřeva.

Logo se zeleným stromem označuje certifikát FSC (Forest Stewardship Council - v překladu správa lesa), který vznikl v osmdesátých letech minulého století jako reakce na bezohledné drancování nejen tropických pralesů.

Certifikát je udělován za splnění přísných podmínek standardu FSC, které se týkají ekologie i sociálních a majetkových kritérií. Lesní hospodaření musí respektovat všechny příslušné zákony dané země i mezinárodní úmluvy a smlouvy a musí vyhovovat všem principům a kritériím daným FSC standardem. Pokud vlastník lesa splní všechny podmínky, má právo užívat logo FSC, které na trhu odliší jeho dřevo od dřeva nejasného původu.

Přírodní certifikát FSC

Značky: