Certifikát Ecolabel

Certifikace byla založena roku 1992, je dobrovolná a uznávaná po celém světě. Udělena je výrobkům a službám, které snížily svůj negativní dopad na životní prostředí v celém svém životním cyklu (těžba surovin, výroba, distribuce a likvidace).

Certifikační program ECO LABEL je navržen tak, aby vytvářel udržitelná řešení založená na hodnocení životního cyklu a společném cíli snížit dopad výrobních činností nebo spotřeby výrobků na životní prostředí. Produkt musí splňovat přísné požadavky ve všech fázích svého životního cyklu.

 eu eco label logo

Značky: