Certifikát Cosmos

COSMOS je jednotný evropský standard pro přírodní a bio kosmetiku, který spravuje nezisková, mezinárodní a nezávislá asociace – bruselský standard COSMOS AISBL. Norma COSMOS definuje kritéria, která musí kosmetické společnosti splnit, aby zajistily spotřebitelům, že jejich produkty jsou pravou organickou nebo přírodní kosmetikou vyráběnou podle nejvyšších proveditelných postupů udržitelnosti s nejvyšší kvalitou.
 
V roce 2002 pět hlavních evropských organizací pro stanovování norem pro organickou a přírodní kosmetiku (BDIH - Německo, Cosmebio - Francie, Ecocert Greenlifa SAS - Francie, ICAE - Itálie, Soil Association – Velká Británie) začalo spolupracovat na harmonizované normě pro tento typ kosmetiky. Po období složitých a vysoce technických diskuzí s cílem vyřešit různé přístupy byla v roce 2010 zveřejněna již zmiňovaná norma. To zahrnovalo také veškerou související dokumentaci a postupy pro kontrolu a řízení procesů, včetně schvalování a autorizace certifikačních orgánů a prostředků pro přezkoumání a interpretování standardů podle potřeby. Tyto organizace se nakonec rozhodly, že založí neziskovou mezinárodní asociaci, která bude vlastnit, spravovat a rozvíjet tento standard – COSMOS.
 
Procesní směrnice COSMOS poskytuje dvě možné úrovně certifikace – COSMOS ORGANIC a COSMOS NATURAL. První stupeň je přísnější a náročnější, protože k požadavkům na přirozenost a omezené používání nebezpečných látek, přidává použití značného množství složek z ekologického zemědělství. Dále je kladen důraz na úspornou a šetrnou výrobu s možností recyklace obalových materiálů.
 
Pro získání značky COSMOS ORGANIC je nutné, aby nejméně 20% obsahu produktu bylo z ekologických ingrediencí (výjimkou jsou produkty, které se oplachují) a složky zemědělského původu musí být alespoň z 95% organické. Pokud je kosmetický produkt vyrobený z přírodních surovin, ale neobsahuje látky, které by splňovaly podmínku, že jsou z 95% organické, produkt je certifikován jako přírodní se štítkem COSMOS NATURAL.
 
Pokud produkt certifikovaný jednou z evropských certifikovaných společností splní zároveň standardy COSMOS, umisťuje se příslušná úroveň certifikace ve formě nápisu pod logo dané certifikační společnosti.
 
 
Přírodní certifikát Cosmos
 

Značky: